ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อโครงการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน ๑ ป้าย และ ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ๓๕ ป้าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อโครงการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน ๑ ป้าย และ ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ๓๕ ป้าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อโครงการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน ๑ ป้าย และ ป้ายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ๓๕ ป้าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/41851/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อโครงการพื้นที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง