ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท พีทวินพลัส จำกัด
 เป็นเงิน 87,864.12 บาท

เอกสารแนบ

img-616064551

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง