ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอุปกรณ์ส่วนประกอบใบพัดกังหันลมดูดน้ำและกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการจัดทำพื้นที่สาธิตการบรรเทาผลกระทบขากวิกฤตโลกร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอุปกรณ์ส่วนประกอบใบพัดกังหันลมดูดน้ำและกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการจัดทำพื้นที่สาธิตการบรรเทาผลกระทบขากวิกฤตโลกร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอุปกรณ์ส่วนประกอบใบพัดกังหันลมดูดน้ำและกังหันลมผลิตไฟฟ้าโครงการจัดทำพื้นที่สาธิตการบรรเทาผลกระทบขากวิกฤตโลกร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/41897/nws/13