ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางเดินศึกษาทางธรรมชาติป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าในเมืองสวนรุกขชาติป่าชายเลนคลองละอุ่น จังหวัดระนองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางเดินศึกษาทางธรรมชาติป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าในเมืองสวนรุกขชาติป่าชายเลนคลองละอุ่น จังหวัดระนองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางเดินศึกษาทางธรรมชาติป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าในเมืองสวนรุกขชาติป่าชายเลนคลองละอุ่น จังหวัดระนองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/41969/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานซ่อมแซมศาลาทางเดินธรรมชาติป่าชายเลน

ขนาดไฟล์:0.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง