ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สกบ.

ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สกบ.

เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๑๑.๑/๕๓๖)

เอกสารแนบ

img-171101113258

ขนาดไฟล์:5.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง