ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับรณรงค์กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ทสจ.สห.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับรณรงค์กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ทสจ.สห.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับรณรงค์กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง