ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ๑ แปลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ๑ แปลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ๑ แปลง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช))สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/42049/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ๑ แปลง จำนวน ๑ งาน

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง