ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพ ภายในช่วงระยะเวลาตัดฟันหมู่ไม้ (๑๒-๑๔ปี) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพ ภายในช่วงระยะเวลาตัดฟันหมู่ไม้ (๑๒-๑๔ปี) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพ ภายในช่วงระยะเวลาตัดฟันหมู่ไม้ (๑๒-๑๔ปี) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/42080/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 94 ครั้ง