ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พร้อมเข้าเล่มสันกาว เคลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พร้อมเข้าเล่มสันกาว เคลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร พร้อมเข้าเล่มสันกาว เคลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/42355/nws/13