ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลนโครงการสำรวจพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ (สทช.2) นางสาวธัญลักษณ์ ปู่เกตุแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลนโครงการสำรวจพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ (สทช.2) นางสาวธัญลักษณ์ ปู่เกตุแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลนโครงการสำรวจพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ (สทช.2) นางสาวธัญลักษณ์ ปู่เกตุแก้ว สามารถดูได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/42665/nws/13