ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ สำรวจพื้นที่ใช้ประโยขน์ในเขตป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ(สทช.2)นายจรินทร์ แก้วพงศ์ศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ สำรวจพื้นที่ใช้ประโยขน์ในเขตป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ(สทช.2)นายจรินทร์ แก้วพงศ์ศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจพื้นที่ทรัพยากรป่าชายเลน โครงการ สำรวจพื้นที่ใช้ประโยขน์ในเขตป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ(สทช.2)นายจรินทร์ แก้วพงศ์ศรีhttps://www.dmcr.go.th/detailAll/42685/nws/13