ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒(นครศรีธรรมราช) และทำความสะอากอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (นครศรีธรรมราช))

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (นครศรีธรรมราช)  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒(นครศรีธรรมราช) และทำความสะอากอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (นครศรีธรรมราช))

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (นครศรีธรรมราช)  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒(นครศรีธรรมราช) และทำความสะอากอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (นครศรีธรรมราช)) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/42813/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลพื้นที่ป่าชายเลน

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง