ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

จ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูข้อมูลได้ที่https://www.dmcr.go.th/newsAll/13/