ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารหน้าเดียว เข้าเล่ม สันกาว ปกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารหน้าเดียว เข้าเล่ม สันกาว ปกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารหน้าเดียว เข้าเล่ม สันกาว ปกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/42912/nws/

เอกสารแนบ

ค่าจ้างถ่ายเอกสารหน้าเดียว เข้าเล่ม สันกาว ปกสี

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง