ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุงานบ้านงานครัว )(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุงานบ้านงานครัว )(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์ และ วัสดุงานบ้านงานครัว )(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43046/nws/

เอกสารแนบ

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 55 ครั้ง