ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดตรังและสตูล เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการศึกษางานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการและงานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดตรังและสตูล เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการศึกษางานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการและงานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปปฏิบัติงานราชการในท้องที่จังหวัดตรังและสตูล เพื่อติดตามการปฏิบัติงานโครงการศึกษางานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อวางแผนการจัดการและงานอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน )สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43070/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเดินทางไปราชการ นางสาววิรวรร ชื่นค้า

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง