ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสร้างจุดเชื่อมต่อโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสร้างจุดเชื่อมต่อโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสร้างจุดเชื่อมต่อโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน )สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43072/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสร้างจุดเชื่อมต่อโทรศัพย์และอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ จุด

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง