ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพํฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพํฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพํฒนาระบบพัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

Image160720095211

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง