ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การซื้ออะไหล่อากาศยาน จำนวน 3 รายการ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การซื้ออะไหล่อากาศยาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การซื้ออะไหล่อากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวงเงินงบประมาณ 4,663,940 บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (2-1)

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง