ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือ เช่าถังอากาศ และอุปกรณ์ดำน้ำ สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ปะการังหลักสูตรฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือ เช่าถังอากาศ และอุปกรณ์ดำน้ำ สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ปะการังหลักสูตรฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเรือ เช่าถังอากาศ และอุปกรณ์ดำน้ำ สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพนักดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ปะการังหลักสูตรฝึกอบรมดำน้ำเพื่อการฟื้นฟูปะการัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43221/nws/13