ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัญชีพัสดุ จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัญชีพัสดุ จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัญชีพัสดุ จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้สำหรับการลงบัญชีเบิก-จ่าย วัสดุอากาศยาน ภายในกองการบิน ผู้ไดรับคัดเลือกได้แก่ ห้งหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์มิตรสยาม โดยเสนอรคาเป็นเงินทั้งสิ้น  2,675 บาท

เอกสารแนบ

จ้างพิมบัญชีวัสดุ-1

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง