ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43614/nws/