ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน จังหวัดพังงา โครงการสำรวจการครอบที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน จังหวัดพังงา โครงการสำรวจการครอบที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน จังหวัดพังงา โครงการสำรวจการครอบที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/43636/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง