ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์ โครงการจัดซื้อการซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งรวมนักบิน) จำนวน 1 ลำ ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ประชาพิจารณ์ โครงการจัดซื้อการซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์  (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งรวมนักบิน) จำนวน 1 ลำ ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึงวันที่ 7  สิงหาคม 2563

ประชาพิจารณ์ โครงการจัดซื้อการซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์  (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งรวมนักบิน) จำนวน 1 ลำ ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ถึงวันที่ 7  สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ

รายละเอียดคุณลักษณะ การซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2เครื่องยนต์

ขนาดไฟล์:2.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เสนอราคาและเงื่อนไขการเสนอราคา การซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2เครื่องยนต์ 1-5

ขนาดไฟล์:2.85 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เสนอราคาและเงื่อนไขการเสนอราคา การซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2เครื่องยนต์ 6-10

ขนาดไฟล์:3.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เสนอราคาและเงื่อนไขการเสนอราคา การซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2เครื่องยนต์ 11-15

ขนาดไฟล์:2.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-biddingเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2เครื่องยนต์ 1

ขนาดไฟล์:5.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

ประกาศราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2เครื่องยนต์

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

ภาคผนวก 1-5

ขนาดไฟล์:3.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

ภาคผนวก

ขนาดไฟล์:3.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

ภาคผนวก

ขนาดไฟล์:3.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง