ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลนท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการสำรวจการครอบครองที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลนท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการสำรวจการครอบครองที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลนท้องที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการสำรวจการครอบครองที่ดินและการทำประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43663/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพิสูจน์สิทธิในที่ดินป่าชายเลน

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง