ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9 กฎ 9405 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9 กฎ 9405 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน 9 กฎ 9405 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด เป็นเงิน 1,974.15 บาท

เอกสารแนบ

img-807032559

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง

img-807040629

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง