ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จ้างเปลี่ยนรีโมทดิจิตอลพร้อมชุดคอนโทรล (เมนบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จ้างเปลี่ยนรีโมทดิจิตอลพร้อมชุดคอนโทรล (เมนบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จ้างเปลี่ยนรีโมทดิจิตอลพร้อมชุดคอนโทรล (เมนบอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 3,691.50 บาท

เอกสารแนบ

img-807040708

ขนาดไฟล์:0.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

img-807040744

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง