ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43742/nws/