ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังอากาศดำน้ำ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังอากาศดำน้ำ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังอากาศดำน้ำ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง หรือปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/43743/nws/