ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 285 ถัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 285 ถัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 285 ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสอ้น 1,769,464.35 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)

เอกสารแนบ

img-807144336

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง