ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นของระบบเครื่องยนต์ MAIN GEAR BOX และ TAIL GEAR BOX ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นของระบบเครื่องยนต์ MAIN GEAR BOX และ TAIL GEAR BOX ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นของระบบเครื่องยนต์ MAIN GEAR BOX และ TAIL GEAR BOX ของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ โฟคัสแล็บ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,624.50 บาท (แปดหมื่นหกร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

เอกสารแนบ

img-807144355

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง