ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี (จังหวัดจันทบุรี และตราด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยการทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)(เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี (จังหวัดจันทบุรี และตราด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยการทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)(เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี (จังหวัดจันทบุรี และตราด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยการทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)(เชิญชวน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/43974/nws/