ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พ.ย. 2560

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พ.ย. 2560

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พ.ย. 2560

เอกสารแนบ

คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์ 2 รายการ

ขนาดไฟล์:3.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง