ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและตรวจสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด โดยได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 9,591.48 บาท (เก้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

เอกสารแนบ

ประกาสผู้ชนะ ซ่อมรถ ศส

ขนาดไฟล์:0.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง