ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารหน้าเดียว และเข้าเล่มสันกาว ปกพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารหน้าเดียว และเข้าเล่มสันกาว ปกพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างถ่ายเอกสารหน้าเดียว และเข้าเล่มสันกาว ปกพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่        https://www.dmcr.go.th/detailAll/44106/nws/