ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi ชนิดติดผนัง ขนาด 18,080.53 บีทียู บริเวณห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi ชนิดติดผนัง ขนาด 18,080.53 บีทียู บริเวณห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi ชนิดติดผนัง ขนาด 18,080.53 บีทียู บริเวณห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

เอกสารแนบ

105

ขนาดไฟล์:0.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง