ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ FREEZE ชนิดเเขวน ขนาด 19,318.74 บีทียู บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ FREEZE ชนิดเเขวน ขนาด 19,318.74 บีทียู บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

ใบสั่งจ้างเลขที่ 111/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ FREEZE ชนิดเเขวน ขนาด 19,318.74 บีทียู บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14

เอกสารแนบ

111-2563

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง