ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ รอยัล ชนิดเเขวน ขนาด 50,000 บีทียู บริเวณห้องรับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ รอยัล ชนิดเเขวน ขนาด 50,000 บีทียู บริเวณห้องรับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 109/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ รอยัล ชนิดเเขวน ขนาด 50,000 บีทียู บริเวณห้องรับรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17

เอกสารแนบ

109-2563

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง