ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างศึกษารวบรวมการใช้ประโยชน์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ อ่าวพังงา จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)(เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างศึกษารวบรวมการใช้ประโยชน์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ อ่าวพังงา จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)(เชิญชวน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างศึกษารวบรวมการใช้ประโยชน์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ อ่าวพังงา จ.กระบี่ พังงา ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)(เชิญชวน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44187/nws/