ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)    สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่        https://www.dmcr.go.th/detailAll/44311/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง