ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๖๐-๐๑๙/๒๕๕) จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๖๐-๐๑๙/๒๕๕)  จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑-๖๐-๐๑๙/๒๕๕)  จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44324/nws/

เอกสารแนบ

จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน

ขนาดไฟล์:0.79 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง