ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร (ปลาทะเลสด) จำนวน ๒,๘๑๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร (ปลาทะเลสด)  จำนวน ๒,๘๑๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร (ปลาทะเลสด)  จำนวน ๒,๘๑๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน)  )สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่        https://www.dmcr.go.th/detailAll/44327/nws/

เอกสารแนบ

ซื้อวัสดุการเกษตร

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง