ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด))

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด))

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด))สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44333/nws/

เอกสารแนบ

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ

ขนาดไฟล์:1.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง