ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอรืเน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอรืเน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

ประชาพิจารณ์ โครงการประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอรืเน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

เอกสารแนบ

Image030920161756

ขนาดไฟล์:9.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง

Image030920161955

ขนาดไฟล์:2.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะ

ขนาดไฟล์:4.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

Image030920185212

ขนาดไฟล์:6.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง