ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งการวิเคราะห์ตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งการวิเคราะห์ตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งการวิเคราะห์ตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44604/nws/13