ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 53,120.15 บาท

เอกสารแนบ

img-909033924

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 96 ครั้ง