ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

Image110920204902

ขนาดไฟล์:6.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง

Image030920161756

ขนาดไฟล์:9.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง

Image030920161955

ขนาดไฟล์:2.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง

ร่าง

ขนาดไฟล์:4.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง