ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) https://www.dmcr.go.th/detailAll/44760/nws/13