ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกสำหรับซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกสำหรับซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

 ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกสำหรับซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/44762/nws/13