ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ใบสั่งจ้างชั้น20

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง